Danh mục
mỹ phẩm vấn khánh
  • 4,839 sản phẩm
  • Số lượt truy cập5,124,321
  • Truy cập hôm nay130
  • Truy cập hôm qua216
  • Truy cập trong tháng2,628,141
Sản phẩm mới

285k  SALE 20% = 230K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Khuyên tai nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

525k  SALE 20% = 420K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: Nhẫn nam 1,8cm

                      Nhẫn nữ 1,6cm

Màu sắc đá: Trắng - 1,5 x 1,7ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn đôi bạc Shaiya - Gắn kết yêu thương

355k  SALE 20% = 285K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Mặt dây nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

355k  SALE 20% = 285K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng, Đen

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Mặt dây nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

365k  SALE 20% = 290K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: đường kính trong lòng nhẫn 1,6cm

Màu sắc đá: Trắng - 2ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

525k  SALE 20% = 420K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: Nhẫn nam 1,9cm

                      Nhẫn nữ 1,6cm

Màu sắc đá: Trắng - 1,5ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn đôi bạc Shaiya - Gắn kết yêu thương

525k  SALE 20% = 420K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: Nhẫn nam 1,7cm

                      Nhẫn nữ 1,5cm

Màu sắc đá: Trắng - 2ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn đôi bạc Shaiya - Gắn kết yêu thương

525k  SALE 20% = 420K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: Nhẫn nam 1,7cm

                      Nhẫn nữ 1,7cm

Màu sắc đá: Trắng

Kích cỡ đá: 4ly x 1,5ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn đôi bạc Shaiya - Gắn kết yêu thương

525k  SALE 20% = 420K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: Nhẫn nam 1,7cm

                      Nhẫn nữ 1,5cm

Màu sắc đá: Trắng

Kích cỡ đá: 5ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn đôi bạc Shaiya – Gắn kết yêu thương

710k  SALE 20% = 570K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: 2,5 x 2,0cm (Mặt nam)

                     2,3 x 1,9cm (Mặt nữ)

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Mặt dây chuyền đôi bạc Shaiya – Gắn kết yêu thương

525k  SALE 20% = 420K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: Nhẫn nam 1,7cm

                      Nhẫn nữ 1,6cm

Màu sắc đá: Trắng, Đỏ

Kích cỡ đá: 3,5ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn đôi bạc Shaiya - Gắn kết yêu thương

525k  SALE 20% = 420K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: 2,0 x 1,5cm

Màu sắc đá: Trắng, Xanh, Đen,Vàng,Đỏ

Kích cỡ đá: 5ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Mặt dây nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng, Xanh, Đen,Vàng

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Mặt dây nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

525k  SALE 20% = 420K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: Nam 1,9cm

                      Nữ 1,7cm

Màu sắc đá: Trắng - 2ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn đôi bạc Shaiya – Gắn kết yêu thương

525k  SALE 20% = 340K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

365k  SALE 20% = 290K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: đường kính trong lòng nhẫn 1,9cm

Màu sắc đá: Trắng,xanh

Kích cỡ đá: 5,5ly x 1,5ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

365k  SALE 20% = 290K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: đường kính trong lòng nhẫn 1,7cm

Màu sắc đá: Trắng

Kích cỡ đá: 7ly x 2ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Nhẫn nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

355k  SALE 20% = 365K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: 2,5 x 1,2cm

Màu sắc đá: Trắng, Xanh

Kích cỡ đá: 6ly x 2ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Mặt dây nữ  bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

355k  SALE 20% = 285K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: 1,8 x 1,4cm

Màu sắc đá: Trắng, Xanh

Kích cỡ đá: 5ly x 1,2ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Mặt dây nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

385k  SALE 20% = 310K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: 25cm (dây kép)

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Lắc chân bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

285k  SALE 20% = 230K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: 1,2 x 0,9cm

Màu sắc đá: Trắng, Xanh

Kích cỡ đá: 3ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Khuyên tai nữ  bạc Shaiya – Trẻ trung - sang trọng

305k  SALE 20% = 245K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: 0,8 x 0,8cn

Màu sắc đá: Trắng

Kích cỡ đá: 1,5ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Khuyên tai nữ  bạc Shaiya – Trẻ trung - cá tính

385k  SALE 20% = 310K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: 25cm

Màu sắc đá: Trắng

Kích cỡ đá: 1,5ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Lắc chân bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – Trẻ trung

355k  SALE 20% = 285K

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ

Kích thước: 1,5 x 1,4cm

Màu sắc đá: Trắng

Kích cỡ đá: 4ly x 2,5ly

Hàng có sẵn  –  Chỉ có tại Shaiya

Chế tác : Trang sức Shaiya – Made in Vietnam

Khuyên tai nữ bạc Shaiya – Nhẹ nhàng – sang trọng

Tin tức
Quà tặng
Khuyến mại
quà tặng hàng tuần Xem chi tiết
hướng dẫn đo sai tay Xem chi tiết
chế độ bảo hành Xem chi tiết