Danh mục
mỹ phẩm vấn khánh
  • 4,855 sản phẩm
  • Số lượt truy cập5,116,748
  • Truy cập hôm nay11
  • Truy cập hôm qua271
  • Truy cập trong tháng10,393
Sản phẩm mới
Đặt mua
Nhẫn nữ ngọc trai - nt 12 995,000 VND

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Xanh đen – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8,5 - 9ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8,5 - 9ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh hồng – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 8ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai bọc nhân tạo & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : xanh đen – trai tròn 1,0cm

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: Trai nuôi nước ngọt & bạc cao cấp 925 xi vàng trắng

Màu sắc : Trắng ánh trai – trai tròn 9ly

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Nhẫn ngọc trai Shaiya – Sang trọng – quý phái

Chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ the yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ the yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ the yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ the yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ the yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen

Mua ngay/ làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ the yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Tin tức
quà tặng hàng tuần Xem chi tiết
hướng dẫn đo sai tay Xem chi tiết
chế độ bảo hành Xem chi tiết