Danh mục
Khách hàng tiêu biểu
Câu hỏi thường gặp
mỹ phẩm vấn khánh
  • 4,888 sản phẩm
  • Số lượt truy cập5,140,875
  • Truy cập hôm nay144
  • Truy cập hôm qua249
  • Truy cập trong tháng7,247
Sản phẩm mới
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 420K
Kích thước: 1,8cm lòng nhẫn nam
                   1,7cm lòng nhẫn nữ
Kích cỡ đá: 2,5ly
Màu sắc: Trắng
Trọng lượng: ~ 5,12g (cả đá/đôi)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

(Cung Thần Nông 24/10 - 21/11)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 3,0x1,3cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 2,81g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
(Cung Nhân Mã 22/11 - 21/12)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,5x1,5cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 2,30g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
(Cung Ma Kết  22/12 - 19/01)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,5x1,5cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 2,30g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
(Cung Bảo Bình 20/01 - 18/02)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,3x1,7cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Trắng
Trọng lượng: ~ 2,42g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
(Cung Song Ngư 19/02 - 20/03)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,5x1,5cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Xanh, đỏ
Trọng lượng: ~ 1,93g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
(Cung Bạch Dương 21/03 - 19/04)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,5x1,5cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Trắng,Tím
Trọng lượng: ~ 2,89g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

(Cung Kim Ngưu 20/04 - 20/05)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,5x2,0cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 3,47g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
(Cung Song Tử 21/05 - 21/06)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,3x1,4cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 2,97g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
(Cung Cự Giải 22/06 - 22/07)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,5x1,5cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 3,08g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
(Cung Sư Tử 23/07 - 22/08)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,1x1,8cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 2,69g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

(Cung Xử Nữ 23/08 - 22/09)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,9x1,6cm - đá 4,5x 1ly
Màu sắc: Trắng,Tím
Trọng lượng: ~ 2,89g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

(Cung Thiên Bình 23/09 - 23/10)
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 318K
Kích thước: 2,5x1,3cm - đá 3,5x 1ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 2,10g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 475K
Kích thước: 1,8cm lòng nhẫn nam
                   1,7cm lòng nhẫn nữ
Kích cỡ đá: 2,5ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 8,12g (cả đá/đôi)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 420K
Kích thước: 1,8cm lòng nhẫn nam
                   1,6cm lòng nhẫn nữ
Trọng lượng: ~ 5,66g (cả đá/đôi)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 420K
Kích thước: 2,0cm lòng nhẫn nam
                   1,6cm lòng nhẫn nữ
Kích cỡ đá: - 1,5ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 4,03g (cả đá/đôi)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 445K
Kích thước: dài 43cm - đá 8ly
Màu sắc: Trắng
Trọng lượng: ~ 3,66g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 448K
Kích thước: 2,3x1,9cm 
Trọng lượng: ~ 4,52g (cả đá/đôi)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 512K
Kích thước: 2,5x1,5cm - đá 1ly
Màu sắc: Trắng
Trọng lượng: ~ 6,90g (cả đá/đôi)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 512K
Kích thước: 2,0x1,0cm - đá 1ly
Màu sắc: Trắng
Trọng lượng: ~ 5,77g (cả đá/ đôi)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 235K
Kích thước đá: 6ly
Màu sắc: Trắng, đen
Trọng lượng: ~ 1,63g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 284K
Kích thước: 1,3x0,8cm - đá 6ly
Màu sắc: Trắng, đen
Trọng lượng: ~ 3,23g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 248K
Kích thước: 2,2x0,9cm - đá 3 x 5ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 1,52g (cả đá)
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
(HÀNG CÓ SẴN)
GIÁ TỐT HÔM NAY: 248K
Kích thước: 3,0x1,2cm - đá 7ly
Màu sắc: Trắng, xanh
Trọng lượng: ~ 2,15g cả đá
Xi mạ Rohdium (vàng trắng) theo yêu cầu
GỌI NGAY: 0912 308 130 - 096 396 3316
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

Khuyến mại
  • GIÁ TỐT HÔM NAY – CƠ HỘI HOÀN TIỀN

    Từ ngày 10/01/2015 Trang sức bạc Shaiya triển khai chương trình ‘’GIÁ TỐT HÔM NAY – CƠ HỘI HOÀN TIỀN’’ SALE UP TO 20% - 50% hàng ngày (áp dụng cho khách hàng mua online và đặt trực tiếp tại Shop bao gồm cả hàng đặt) với hàng trăm mẫu sản phẩm được giảm giá, các bạn hãy liên tục cập nhật để biết thông tin sản phẩm nhé!

    Xem tiếp
Tin tức
Quà tặng
quà tặng hàng tuần Xem chi tiết
hướng dẫn đo sai tay Xem chi tiết
chế độ bảo hành Xem chi tiết