Danh mục
Khách hàng tiêu biểu
mỹ phẩm vấn khánh
  • 4,962 sản phẩm
  • Số lượt truy cập5,208,411
  • Truy cập hôm nay36
  • Truy cập hôm qua308
  • Truy cập trong tháng9,720
Sản phẩm mới
535k SALE 20% = 428K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

535K SALE 20% = 428K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

535k SALE 20% = 428K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

425k SALE 20% =340K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

425k SALE 20% = 340K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

355k SALE 20% = 284K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

525k SALE 20% = 420K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

425k SALE 20% = 340K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

425k SALE 20% = 340K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

335k SALE 20% = 268K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

335k SALE 20% = 268K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

305k SALE 20% = 244K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

305k SALE 20% = 244K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

285k SALE 20% = 228K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

760k SALE 20% = 608K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

615k SALE 20% = 490K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

515k SALE 20% = 410K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

620k SALE 20% = 495K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

4.210k SALE 20% = 3.368K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ + Trai nuôi nước ngọt
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc: Trắng
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

3.400k SALE 20% = 2.720K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

3.400k SALE 20% = 2.720K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

1.835k SALE 20% = 1.468K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

2.155K SALE 20% = 1.725K
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cubiczrconia
Màu sắc đá: Trắng, xanh, đen
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Viet Nam

Chất liệu:bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá :Cobiczrconia

Màu sắc : Trắng,xanh,đen

Mua ngay / làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam
Khuyến mại
Tin tức
Quà tặng
quà tặng hàng tuần Xem chi tiết
hướng dẫn đo sai tay Xem chi tiết
chế độ bảo hành Xem chi tiết