Danh mục
Khách hàng tiêu biểu
mỹ phẩm vấn khánh
  • 4,509 sản phẩm
  • Số lượt truy cập5,229,012
  • Truy cập hôm nay9
  • Truy cập hôm qua206
  • Truy cập trong tháng2,467,571
Sản phẩm mới
chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ
đá: Cobiczirconia
màu sắc: trắng
xi mạ: rhodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
chế tác: Trang sức Shaiya - made in Viet Nam
Chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ
đá: cobiczrconia
màu sắc: trắng
xi mạ: Rhodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
chế tác: Trang sức Shaiya - made in Viet Nam
Chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ
đá: Cobiczrconia
màu sắc đá: trắng, đen
xi mạ: Rhodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
chế tác: trang sức Shaiya - made in Viet Nam
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi  mạ
Đá: Cobiczrconia
Màu sắc: Trắng, xanh, đen
Mua ngay / Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Vietnam
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cobiczrconia
Màu sắc: Trắng, xanh, đen
Mua ngay / Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Vietnam
Nhẫn đôi bạc Shaiya - Gắn kết tình yêu tuyệt diệu

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cobiczrconia
Màu sắc: Trắng, xanh, đen
Mua ngay / Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữu theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Vietnam
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cobiczrconia
Màu sắc: Trắng, xanh, đen
Mua ngay/ Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Vietnam
Khuyên tai nữ Shaiya - Nhẹ nhàng, thời trang
Chất liệu: Bạc 925 không xi mạ
Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya
Dây chữ Shaiya - Thể hiện phong cách
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya
Dây chữ Shaiya - Thể hiện phong cách
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Đá: Cobiczrconia
Màu sắc: Trắng, xanh, đen
Mua ngay / Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Vietnam
Chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ
đá: Crubiczirconia
màu sắc đá: trắng
Xi mạ: Rhodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
chế tác: Trang sứ Shaiya - made in Viet Nam
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Màu sắc: Trắng, xanh, đen
Mua ngay / Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Vietnam
Chất liệu: bạc cao cấp 925 không xi mạ
đá: trắng, xanh, đen
xi mạ: Rhodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
chế tác: trang sức Shaiya - made in Viet Nam

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Màu sắc: Trắng
Mua luôn / Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Vietnam
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Màu sắc: Trắng
Mua ngay / Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Vietnam
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Màu sắc: Trắng, xanh, đen
Mua ngay / Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Vietnam
Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
Màu sắc: Trắng, xanh, đen
Mua ngay/ Làm theo yêu cầu
Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu
Chế tác: Trang sức Shaiya - Made in Vietnam

Chất liệu:bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc : Trắng,xanh,đen

Mua ngay / làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu câu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu:bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc : Trắng,xanh,đen

Mua ngay / làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu câu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu:bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc : Trắng,xanh,đen

Mua ngay / làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu câu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu:bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc : Trắng,xanh,đen

Mua ngay / làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu câu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu:bạc cao cấp 925 không xi mạ

Màu sắc : Trắng,xanh,đen

Mua ngay / làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu câu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu:bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá :Cobiczrconia

Màu sắc : Trắng,xanh,đen

Mua ngay / làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

Chất liệu:bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá :Cobiczrconia

Màu sắc : Trắng,xanh,đen

Mua ngay / làm theo yêu cầu

Xi mạ: Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam
Khuyến mại
Tin tức
Quà tặng
quà tặng hàng tuần Xem chi tiết
hướng dẫn đo sai tay Xem chi tiết
chế độ bảo hành Xem chi tiết